Oppurtunisten Andres Lokko och den politiska korrektheten

Det är tröttsamt att ta del av Andres Lokkos alster i Svenska Dagbladet Kultur. Ungefär lika tröttsamt som det är uppmuntrande att ta del av flera av ledarskribenternas tankar i samma tidning. Jo, nu sticker ju inte Lokko ut på något sätt, han redovisar ganska precis de politiska åsikter och perspektiv som är accepterade i den svenska kulturjournalistiken (annars hade han ju aldrig getts utrymme att skriva). Men det är något med Lokko som är extra ansträngande. Det är något i hans ansatser som liksom vill för mycket. Han verkar så angelägen att hamna rätt – och skicka rätt signaler till rätt kollegor – att det nästan alltid blir genant.

Så här formulerade han sig härom veckan i samband med släppet av antologin ”Rasismen i Sverige”:

”//Ty är det något man hyfsat nutidshistoriskt förknippar starkt med det som kännetecknar rasism – och den högerextremism som Mavi, Mohtadi och deras sympatiska stab [redaktörer för ”Rasismen i Sverige”, min anm] vill motarbeta – så är det tyvärr skinheads.”

Ja, Lokko köper såklart hela paketet och tillägger i bara farten att det handlar om sympatiska människor också, bara så att vi vet. Denna ”stab” med behjärtansvärda medarbetare skrev jag om igår. Hos dem hittar vi ursympatiska och jättehumanistiska tankegångar, såsom väpnade kommunistiska revolutioner, störtandet av västvärlden, åsiktsinskränkningar i den offentliga debatten och raffinerat hat gentemot människor med särskild hudfärg, kön och sexuell läggning. Klart att Lokko hänger på och vill värma sig vid köttgrytorna!

Nu senast berömmer Lokko sig själv för att redan 2009 har försvarat begreppet PK, ”politisk korrekt”. Detta i samband med att kampanjen ”Höj rösten” nu lanserar en sajt med namnet ”PK – det finaste vi har”. Lokko är alldeles till sig (”rörd”, ”glad” och ”stolt”), och vill poängtera att det hela är ”icke partibundet”, men samtidigt att man ju inte behöver nämna ”fienderna vid namn”.

Kvalitén på Lokkos analytiska förmåga är som bäst på gymnasienivå. Om begreppet PK skriver han:

”Jag menar, vem vill inte bete och uttrycka sig korrekt? Hur skulle det kunna vara något dåligt eller ej eftersträvansvärt?”

Ja, hur skall man gå till väga för att förklara detta för Andres Lokko? En person som alltså i egenskap av journalist, författare, kritiker och recensent på SvD öppet ställer dessa avancerade frågeställningar.

Låt mig börja med att vad som anses PK skiftar med tid och plats. Det som är PK i Irans maktelit skiljer sig från det som är PK i Sverige. Det som var PK i tredje rikets salonger, eller i Pol Pots kommunistiska renhetsregim, eller varför inte i det forna DDR är inte samma variant av PK. Den svenska politiska korrektheten idag skiljer sig vidare oerhört mycket från hur den politiska korrektheten såg ut här i mitten av förra seklet. Det som är utmärkande för PK är inte att det är det korrekta sättet att ”bete och uttrycka sig”, som Lokko tycks tro, utan att det är de åsikter och värderingar som av en verksam maktelit har bedömts som korrekta att uttrycka. I Sverige är detta inte oväntat samma maktelit som Lokko själv är så upprymd över att få tillhöra och som han ”med näbbar och klor” försvarar.

Man skulle också kunna säga att det ”politiskt korrekta” i Sverige idag går att översätta till den ”värdegrund” (alltså det knippe åsikter), som man behöver stå bakom för att anses lämplig att delta i den demokratiska processen. I medierna betyder det att personer vid sidan av det politiskt korrekta, alltså vid sidan av åsiktskorridoren (de som inte ställer sig bakom ”värdegrunden” i sin helhet), inte ges utrymme att debattera, bemöta eller kritisera (annat än då och då i arrangerade skendebatter och ojämna replikskiften). I den betydelsen fungerar mekanismen PK likadant här idag som förr och på andra platser.

I Putins Ryssland är de debattörer och opinionsbildare som är icke-PK också tystade, marginaliserade och misstänkliggjorda. I Uganda är det politiskt korrekt att avsky och fördöma homosexuella. På katolska Irland är det fortfarande inte politiskt korrekt att vilja avskaffa abortförbudet. Vi kunde rada upp hur många exempel som helst.

Det är alltså både modigt och viktigt att våga bete och uttrycka sig politiskt inkorrekt, tvärtom mot vad Andres Lokko menar. Kanske skulle han hålla med mig om hur fel det kan gå (på andra platser), men den version av PK som finns här i Sverige 2014 och vars påbud Lokko själv predikar kan det ju knappast vara något fel på, eller hur?

”Jag menar, vem vill inte bete och uttrycka sig korrekt?”

Jo, varje maktelits definition av vad som är korrekt att tycka – och hur man skall bete och uttrycka sig – är naturligtvis samma elits hjärtebarn. Det instruerar folket i vad de skall tycka och hur de skall leva. Lokkos variant av PK är inget undantag. Han kallar det ”ett ideal vi bara måste återerövra”. Återerövrandet hänger här samman med krönikans utgångsläge, att begreppet har använts som ett ”skällsord” (och så slängs lite ”nazister på våra gator” in i samma veva).

Slutligen vill Lokko ge sitt resonemang legitimitet genom att hänvisa till Oxford Dictionarys ursprungliga definition:

”Politisk korrekthet: att undvika uttryck och handlingar som exkluderar, marginaliserar eller förolämpar vissa etniska, kulturella eller andra grupper.”

Här är i och för sig ordet ”vissa” intressant (och vi vet ju vilka typer av människor som inte ingår i detta ”vissa). Men låt oss istället se på några andra definitioner av PK (från Wikipedia):

”Norstedts Nyordsboken definierar begreppet som något ”som stämmer väl överens med åsikterna hos det (för tillfället) ledande kulturskiktet i frågor som rör politik och samhälle”. En liknande definition återfinns i Nationalencyklopedin där politisk korrekthet förklaras som något ”som på ett opportunistiskt sätt följer den dominerande trenden i samhällsdebatten”.”

Men om detta har nog oppurtunisten och popkillen Andres Lokko inte blivit informerad.

Annonser

7 thoughts on “Oppurtunisten Andres Lokko och den politiska korrektheten

 1. I Poroschenkos Ukraina är de debattörer och opinionsbildare som är icke-PK också tystade, marginaliserade och misstänkliggjorda.
  Detsamma gäller i elitens EU.
  Läs gärna Foreign Affairs sept/okt 2014-nummer: ” Why the Ukraine Crisis is the West´s Fault by John J. Mearsheimer. Finns på nätet.
  Civilingenjör Bo Adolfsson

 2. Lysande skrivet. Har också länge retat mig på popkillen Lokko, som plötsligt hittat en ny lönsam nisch och nu ska tjäna pengar på sin fina människosyn. Smart av honom, trist för Svenska Dagbladets läsare.

 3. Dagens vänster är verkligen i dåligt skick, måste vara en all time low. Vad är de för fel? I många fall helt verklighetsfrånvända, curlade, inkapabla att diskutera ännu mindre att argumentera. Skyddet av sin lilla bubbla verkar betyda allt, ”nä de är för jobbigt att tänka” – block!. Historielösheten börjar ta sig rent pinsamma uttryck:

 4. Känns som SvD:s kulturchef gör allt i sin makt för att kulturdelen ska vara en total motpol till den så lysande ledarsidan i samma tidning. Man får ett schizofrent intryck när man läser SvD idag, undrar just hur stämningen mellan de två redaktionerna är.

 5. Ouch, den måste ha svidit! Din skärpa är som vanligt imponerande. Egentligen är det logiskt att en skribent på en borgerlig tidning uppmanar folk att kamma sig, skaffa ett jobb och anamma maktens korrekta åsikter. Dock misstänker jag att Lokko vill framställa sig i mer rebellisk dager än så. Men typ ”det är punkigt att vara präktig” funkar liksom inte. I så fall är det världshistoriens första ”generation präktig” vi ser växa fram.

 6. Väl skrivet! Det står så mycket strunt i Lokkos artikel, men det här ligger på bottennivå, apropå politisk korrekthet:
  ”Jag menar, vem vill inte bete och uttrycka sig korrekt?”
  Vad hände med det lilla ordet ”politiskt”? Att uttrycka sig ”korrekt” borde innefatta att ha koll på semantiken. Typiskt är sedan att han drar till just med en definition av politiskt korrekthet som påminner om lagen om hets mot folkgrupp, snarare än den som Jussi skriver om. Allt för att kunna kleta ”nazist” på dem som inte gillar PK.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s