Att skylla sig själv?

Först vill jag notera, med risk att verka tröttsam i ämnet, att det svenska nyhetsforumet Rapport genom Public service SVT inte har haft någon som helst rapportering kring att Roy Andersson vann Guldlejonet i Venedig, för sin film ”‪En duva satt på en gren och funderade på tillvaron‬”. Att den vita, heterosexuella och äldre svenska mannen Andersson vann detta pris – av många europeer bedömt som det allra finaste filmpriset – är alltså uppenbarligen inte lika intressant som att det i Sverige utkommer en serietidning om mens.

•••

Snabbt till ett nytt ämne. Eller knappast nytt, tyvärr. Idag publiceras ett inlägg om självmord på SvD Brännpunkt. Avsändaren är en grupp radikalfeminister och eftersom jag tidigare berört detta ämne känner jag mig tvingad att kommentera.

Först är det kanske lite intressant att konstatera att inlägget kommer så här direkt efter WHO’s senaste rapport och att det därmed kan ses som ett försök till ”brandsläckning”, alltså att feministerna snabbt kommer ut med en respons som ser ut att bry sig och ta in allvaret i utvecklingen (men egentligen bara vill skifta fokus). Feminister, måste vi komma ihåg, bryr sig egentligen inte om hur många män som begår självmord. Ju fler destu bättre är ju egentligen grundfilosofin. Det tråkiga med självmord är att flickor och kvinnor också sysslar med det (visserligen bara drygt 25% men det är tillräckligt allvarligt). Men nu tar alltså fler människor, framför allt män, livet av sig och detta måste anläggas ett ”genusperspektiv” på.

Den bedrägliga rubriken i SvD Brännpunkt lyder just ”Se självmord ur genusperspektiv” (senare ändrat i nätupplagan till ”‪Männens sårbarhet‬ ‪måste uppmärksammas”). Och det man primärt försöker att göra är att – knappast förvånande – gå till attack mot männen själva (alltså de som tar livet av sig). Precis som när det gäller pojkarnas haveri i den svenska skolan, eller männen som dör på sina arbetsplatser. Det är deras eget fel (”antipluggkultur”), eller det handlar om slarvighet eller en ”maskulinitetskultur”.‬

‪Nu skall det också sägas att utav de fem punkter som dessa radikalfeminister föreslår som del av ett handlingsprogram så är två helt i sin ordning. De lyder så här:‬

‪”Fånga upp män när de befinner sig i kritiska situationer: såsom skilsmässor, separationer, arbetslöshet och närståendes död. Utforma program för berörd personal på företag och myndigheter för att söka efter och upptäcka tecken på manlig depression och suicidalitet.”‬

‪Och:‬

‪”Fånga upp och screena män vid primärvården – ett av de få ställen där män söker hjälp. Ta lärdom av till exempel det försök som genomfördes på Gotland på 1980- och 1990-talen. Vid detta tillfälle fick personalen inom primärvården utbildning i att känna igen tecken på depression hos män, och inom ramen för projektet utformades en skattningsskala för mäns depression.”‬

‪Men i övriga tre punkter handlar detta alltså essentiellt om att skylla självmorden på männen själva (precis som man skyller pojkarnas dåliga resultat i skolan på pojkarna själva). Det är männen det är fel på. Det är den maskulinitet och normerna kring denna maskulinitet som männen (felaktigt) härbärgerar som leder till dessa självmord, skall vi förstå. Vi har hört det förut:‬

‪”Gör pojkar och män mer medvetna om maskulinitetsidealen och deras effekter på hälsan. En given arena är skolan, där utbildning i sociala och emotionella förmågor skulle kunna införas på bred front, till exempel inom ramen för ämnet idrott och hälsa.”‬

‪Och:‬

‪”Satsa på forskning kring mansnormer och suicidalitet. Exempelvis behövs mer kunskap om sambanden mellan maskulinitet och suicidalitet och vilka interventioner som är mest effektiva. En annan fråga att undersöka är betydelsen av hedersnormer och hederskultur för suicidalitet.”‬

‪Och:‬

‪”Inkludera självmord vid offentliga studier och utredningar av män och våld. Ett exempel är den aktuella utredning om män och våld som regeringen har beställt av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Den säger ingenting om självmord.” ‬

‪Förutom att man här alltså vill minska idrott i skolundervisningen (detta som bevislingen är bra för killar), och istället inkorporera det man kallar ”sociala och emotionella förmågor”, vill man alltså koppla ihop pojkars och mäns självmord med det redan etablerade ”Mäns våld”, och naturligtvis i förlängningen ”Mäns våld mot kvinnor”.‬

‪Det är vidrigt. Det är hjärtlöst.‬

‪Men det är väl genomarbetat och det är feministiskt. ‬

13 reaktioner på ”Att skylla sig själv?

 1. Ja, visst är det konsekvent. Början var bra, sedan urartade det i det gamla vanliga.

  Såg inte den ursprungliga titeln. Försåtligt så det förslår.

  • Ja, eller hur, Kristian. Det börjar bra med en “allmän” omsorg kring detta med självmord, sen blir det politiskt genom radikalfeminismen och all empati och humanism är som bortblåst.

 2. Hej, är sjuksköterska i psykiatrin och vad hela den här debatten har missat är att män lyckas oftare med sina självmordsförsök för att de använder grövre metoder. Kvinnor skär sig eller intoxikerar sig oftare medan män oftare hänger sig eller skjuter sig. Svårt att säga vem som mår sämst, men rent allmänt behövs mer kunskap i samhället om psykisk ohälsa och mer suicidprevention. Tror inte att man måste krångla till det med en massa genusteorier….

   • Njä, det är ju inte fler män än kvinnor som är suicidala (mår dåligt). Det man däremot kanske även skulle göra är att titta på vad i kvinnonormen och femininiteten det är som kvinnor mindre benägna att söka hjälp när de mår psykiskt dåligt samt göra flickor och kvinnor mer medvetna om femininitetsidealen och deras effekter på hälsan, samt forska kring kvinnonormer och suicidalitet?

    Alltså vara konsekvent.

 3. Malin det är ju för tragiskt hur du vägrar förstå vilka mekanismer som gör att män tar livet av sig oftare än kvinnor.. Det handlar inte om att de ”lyckas” oftare än kvinnor. Utan att de verkligen vill ta livet av sig till skillnad från kvinnor som ofta mest vill ha uppmärksamhet i de fall där de gör försök att ta livet av sig..

 4. Det är intressant att jämföra:

  Att spy ut manshat är helt oproblematiskt.

  Att i en liten faktaruta torrt konstatera att långt fler män än kvinnor begår självmord är i Sverige tydligen vansinnigt provokativt. Det får inte stå oemotsagt oavsett vad. Det kan under inga som helst omständigheter accepteras utan måste sopas under mattan.

 5. Pingback: När feministiskt tänk styr skolpolitik | WTF?

 6. Kliver upp, kokar kaffe, sätter igång radion. Den första nyheten ”Mäns självmord beror till stor del på mansnormen”, nyheten avslutas med orden att egentligen så vet man inte vad det riktigt beror på… Oerhört tröttsamt..

 7. Pingback: Att vara antifeminist är att vara humanist | Jussi H. Lundell

 8. Två statistiska invändningar mot genusforskarnas slutsatser:

  Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Mansrollen är därför inte alls så rigid här som i andra länder. Därför borde Sverige ligga lågt i självmordsfrekvens jämfört med länder som har mer traditionella mansnormer. Varför syns inte det i den internationella självmordsstatistiken?

  Om det maskulinitetsidealen är starkt bidragande till självmorden så borde män som lever utanför den traditionella mansrollen ligga lägre i självmordsstatistiken. Så är inte fallet, tvärtom är homosexuella överrepresenterade i statistiken. Hur går det ihop?

  Ingen av dessa förhållanden går ihop med förklaringsmodellen där den traditionella mansrollen beskrivs som problemet.

  Det är visserligen inte orimligt att söka orsaker till självmord även hos självmordsoffren själva och deras attityder (även de kvinnliga) men I vanliga fall när en grupp i samhället är gravt missgynnad brukar man även titta på omgivningens attityd gentemot offren samt deras livssituation i stort.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s